Covid-19 Informatie mbt Fysiotherapie Nieuwenhuis – Fysiotherapie Nieuwenhuis – Best

Covid-19 Informatie mbt Fysiotherapie Nieuwenhuis

Covid-19 Informatie mbt Fysiotherapie Nieuwenhuis

Wat zijn de richtlijnen hoe te handelen als Fysiotherapeut tijdens de Coronacrisis.

 

Op basis van de adviezen en informatie van het RIVM op dit moment hebben we onderstaand stroomschema opgesteld. Eveneens op grond van deze informatie is er (nog) geen reden om praktijken volledig te sluiten. Maar dit standpunt is afhankelijk van de ontwikkelingen die momenteel heel snel gaan.

In de adviezen van het RIVM wordt ook gesproken over afstand houden van 1,5 meter. Dit betreft met name de situatie in de openbare ruimte waarbij het onbekend is, of andere aanwezigen besmet zijn of niet. Onderstaand schema kan helpen om te bepalen of dit advies van toepassing is of niet.

In dit schema onderscheiden we:

 1. nieuwe aanmeldingen
 2. patiënten die in behandeling zijn
 1. Nieuwe aanmeldingen

Bij nieuwe aanmeldingen vindt een telefonische triage plaats op basis van informatie en criteria van het RIVM.

De triage leidt tot de volgende indeling:
1. patiënt behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door het RIVM

 1. patiënt heeft één van de onderstaande verschijnselen:
  1. (neus)verkoudheid
  2. hoesten, kuchen of niezen
  3. loopneus
  4. keelpijn
  5. verhoging (= tot 38 graden) of koorts
  6. kortademigheid
  7. hoofdpijn
  8. branderige ogen
  9. moeheid
  10. je ziek voelen
  11. diarree
 2. patiënt behoort niet tot de kwetsbare groep én heeft géén van bovengenoemde verschijnselen.
  Deze patiënten kunnen in principe behandeld worden zoals gebruikelijk. Je kunt overwegen gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Je kunt ook voor digitale behandeling kiezen.

Benadering patiënten uit categorie 1 en 2

 1. a)  uitstel van behandeling waar mogelijk
 2. b)  wanneer uitstel niet mogelijk is -> handelen alsof Corona besmetting aanwezig c.q. vastgesteld is.
  De voorkeursoptie voor behandeling van deze patiënten is een interventie op afstand via digitale middelen.

 

Zorgverzekeraars en beroepsgroepen maken samen afspraken over paramedische zorgverlening tijdens coronacrisis 

Veel verzekerden kunnen momenteel niet naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist of oefentherapeut. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom samen gezocht naar oplossingen. Samen met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck heeft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, na constructief overleg afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis. 

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Ook in paramedische zorgverlening moeten professionals alle zeilen bijzetten. Zorgverzekeraars hebben waardering voor de inzet van paramedische zorgverleners en proberen hen waar mogelijk te ondersteunen om veilige zorg aan verzekerden te kunnen blijven bieden. Daarnaast willen paramedische zorgverleners hun aandeel leveren om er voor te zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zich beperkt en dat zij hun werk veilig kunnen doen. Waar mogelijk zal paramedische zorg digitaal plaatsvinden en in voorkomende gevallen moet er veilig zorg dichtbij worden geleverd.

Deze uitzonderingsmaatregel gaat (met terugwerkende kracht) in vanaf 1 maart jl. tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

ZN onderhoudt nauw contact met de betrokken beroepsverenigingen, om waar nodig eventuele onduidelijkheden in gezamenlijkheid te bespreken en op te lossen. Gezamenlijk werken zorgverzekeraars en beroepsgroepen aan een overzicht met vragen en antwoorden voor zorgverleners.